Criar um Site Grátis Fantástico
arkusz probnej matury z operonem biologia 2014

arkusz probnej matury z operonem biologia 2014


arkusz_probnej_matury_z_operonem_biologia_2014.pdf

ROMANTYZM1. Komorka: a) Budowa chemiczna (pierwiastki, frakcji organiczne, nieorganiczne, rola wody) b)Budowa przestrzenna * Omow skladniki nieplazmatyczne komorki * Porownaj komorke roslinna jak i rowniez zwierzeca * Porownaj komorke prokariotyczna a, takze eukariotyczna * Omow podzial mitotyczny komorki * Omow podzial mejotyczny komorki * Porownaj mitoze i mejoze * Przedstaw rodzaje przewozu * Omow plazmolize a, takze deplazmolize dwoch. Tkanki: a) Charakterystyka tkanek roslinnych i cechujaca je podzial * Omow tkanki stale i tworcze oraz ich podzial * Omow tkanki zwierzece, ich rozbior, pochodzenie oraz role (nalez umiec odroznic te tkanki na schemacie, czy rysunku)3. 3. Reguly podzialu zaplanowanego organizmow czterech. Wirusy a) Dualistyczna natura i konstrukcja wirusow * Omow dolegliwosci wirusowe u roslin, zwierzat i obok czlowieka a takze jakie wirusy je wywoluja. 5. Bakterie: * Omow budowe, funkcje zyciowe oraz role bakterii * Omow budowe, role oraz wystepowanie sinic * Omow organizmy prokariotyczne szesc. Grzyby a) Budowa a, takze funkcje zyciowe grzybow (zroznicowanie, podzial grzybow, tworzenie grzybni i plechy, przemiana faz jadrowych) b) Znaczenie grzybow w przyrodzie i po gospodarce szostej. Glony: a)Charakterystyka glonow i ich telefonow komorkowych b)Podzial glonow a) Funkcje zyciowe glonow (przy rozmnazaniu nie mozna zapominac o przemianie pokolen) *Omow znaczenie glonow w przyrodzie i gospodarce krajowej 8. Porosty: a)Budowa, charakterystyka, wystepowanie, znaczenie oraz istotnosc glonow *Omow elementy konstrukcji (plecha) i struktury porostow 9. Mszaki: a) Podzial systematyczny * Omow wyrazne cechy mchow i watrobowcow z kazdej grupy systematycznej * Omow rozmnazanie mchu plonnika przemiana pokolen) * Omow budowe i wyglad gametofitu a, takze sporofitu (wyglad, rozpoznanie, tkanki, lodyzka ulistniona i bezlistna) 10. Paprotniki: a) Klasyfikacja (grupy w gromadach i dywergencje miedzy nimi) * Omow tkanki jak i rowniez organy paprotnikow i katalogow funkcje (nalezy wziac pod uwage progres ewolucyjny) * Omow cykl rozwojowy paprotnikow (jednozarodnikowy i wielozarodnikowy) * Porownaj paprotniki i mszaki (Liscie, lodygi, korzenie, zarodniki) 11. Hosty nasienne: a) Organy wegetatywne i generatywne u flor roslinnych nasiennych b) Budowa i rola korzenia (pamietac nalezy o przyroscie korzenia na grubosc) c) Zroznicowanie lodyg (pamietajmy na temat przyroscie wtornym) d) Budowa i procedury liscia (uwzglednic nalezy: funkcje elementow wybudowania, role ulistnien i cechujaca je zroznicowanie, igly, tkanki oraz anatomie) * Porownaj roslinki nagonasienne i okrytonasienne e) Organy generatywne- kwiaty (budowa u okrytozalazkowych i nagozalazkowych, przemiana pokolen- np. obok sosny albo jabloni, powstawanie gametofitu a, takze sporofitu, tworzenie nasion i owocow, pogrupowanie nasion, typy owocow, zroznicowanie nasion i owocow) * Omow sposoby rozmnazania sie roslin (lub organizmow) * Omow wegetatywne sposoby rozmnazania * Porownaj rosliny jednoliscienne i dwuliscienne * Scharakteryzuj ekologiczne formy roslin nasiennych (kserofity, mezofity, epifity) dwunastu. Pierwotniaki: a) Podzial pierwotniakow (charakterystyka, budowa, procedury zyciowe, wystepowanie, pinocytoza i fagocytoza) * Porownaj procesy pinocytozy i fagocytozy trzynascie. Jamochlony: a) Omow budowe chelbii modrej 14. Plazince: a) Charakterystyka plazincow (wolnozyjace jak i rowniez ich przystosowanie do zycia) b) Tasiemiec- przystosowanie do pasozytniczego trybu zycia (cykl rozwojowy) 15. Oblence: a) Budowa i cechy specyficzne oblencow * Omow dywergencje miedzy plazincami i oblencami * Omow choroby wywolywane przez pasozyty 16. Pierwouste i wtorouste: a) Cechy charakterystyczne pierwoustych i wtoroustych * Omow tworzenie jamy ciala 17. Pierscienice: a)Systematyka, wystepowanie, budowa, podzial, charakterystyka oraz rola pierscienic 18. Stawonogi: a) Plan budowy, podzial i systematyka stawonogow b) Budowa i wzrost owadow c) Znaczenie stawonogow po przyrodzie jak i rowniez gospodarce d) Budowa i uzycie skorupiakow e) Budowa, wystepowanie a takze przeobrazenia pajeczakow f) Rozmnazanie stawonogow g) Porownanie oddychania u stawonogow h) Rola krwi u stawonogow 19. Mieczaki: a) Systematyka, budowa, rola, wystepowanie mieczakow b) Charakterystyka szkarlupni c) Ewolucja ukladow (wydalniczy, krwionosny, pokarmowy, rozrodczy, miesniowy, nerwowy, organow ruchu, szkieletu) 20. Strunowce: a) Etapy rozwoju zarodkowego strunowcow (bruzdkowanie, listki zarodkowe, stadium gastruli, uklad nerwowy) b) Lancetnik (laczy wlasnosci kregowcow jak i rowniez bezkregowcow, porownanie cech) c) Ogolna charakterystyka kregowcow, katalogow podzial oraz systematyka d) Kregouste (minog- jego wlasnosci, srodowisko istnienia, budowa, jak rowniez funkcje zyciowe) 21. Ryby slodkowodne: a) Ryby chrzestnoszkieletowe i kostnoszkieletowe * Omow charakterystyke rybek slodkowodnych 22. Plazy: a) Cechy przystosowujace plazy az do zycia w srodowisku wodnym i ladowym b) Systematyka plazow 23. Gady: a) Cechy anatomiczne organizmow ladowych (ktore jak i rowniez dlaczego) * Porownaj konstrukcje i funkcje zyciowe plazow i gadow 24. Ptaki: a) Przystosowanie stworzen natury do lotu (budowa, morfologia) b) Praptak (ewolucjonizm) 25. Ssaki: a) Charakterystyka uniwersalna ssakow b) Budowa skory i naskorka a takze ich wyroby u ssakow c) Ewolucja ukladow u ssakow (temat trzeba rozpoczac od chwili poczatku egzystencji, az do kregowcow; oddechowy, krwionosny, pokarmowy, rozrodczy, ruchu, nerwowy) d) Narzady zmyslow u ssakow lub kregowcow (ich struktura i funkcje) e) Omow uklad pokarmowy (budowa, trawienie, wchlanianie, enzymy, rodzaje trawienia, przezuwacze) f) Omow rodzaje odzywiani sie organizmow (heterotrofizm, autotrofizm, chemosynteza, fotosynteza, jakie to reakcje zachodza podczas takich procesow oraz ich substraty i wytwory, wytwarzanie ciepla, miejsca i rodzaje reakcji) g) Omow wielokomorowy zoladek h) Omow oddychanie organizmow i) Omow zamiane gazowa organizmow (narzady, cechujaca je budowa a, takze umiejscowienie) j) Omow proces oddychania wewnatrzkomorkowego (gdzie zachodzi, u jakich organizmow, mitochondria, substraty i wyroby, Lancuch oddechowy, glikoliza, cykl Krebsa, rozprzestrzenianie, produkty incydentalne, ilosci energii) * Omow proces fermentacji (rodzaje, porzadnych i jakim sposobem zachodzi) * Omow system nerwowy (odruchy warunkowe, odruchy bezwarunkowe, luk oddechowy) 26. Czlowiek: a) Rola plynow ustrojowych (budowa krwi, limfy, ich rola jak i rowniez wystepowanie) b) Budowa i funkcje enzymow * Omow wydalanie (powstawanie a, takze sklad moczu pierwotnego i ostatecznego; konstrukcja i procedura nerek; konstrukcja i uzycie nefronu; rola elementow wybudowania nerek ) c) Gruczoly dokrewne (rodzaje, co wydzielaja, wystepowanie, ujemne sprzezenie zwrotne) 27. Fizjologia roslin: a) Transport wody obok roslin * Omow budowe korzeni a, takze transport b) Ruchy roslin c) Fitohormony 28. Ekologia: a) Ekosystem (definicja, struktura, funkcjonowanie, krazenie materii i transfer energii) b) Piramidy i lancuchy pokarmowe c) Populacja i do niej charakterystyka * Omow tolerancje ekologiczna organizmow * Scharakteryzuj biocenoze * Omow rodzaje wspolzaleznosci w biocenozie * Omow obieg pierwiastkow w przyrodzie (H2O, N, C) * Omow sukcesje zasadnicza i wtorna * Omow formy opieki przyrody d) Zrodla zanieczyszczen powietrza, wody jak i rowniez gleby * Omow skwery i rezerwaty przyrody 29. Biogeografia (nie jest obowiazkowa na maturze, ale mozna przeczytac sie na egzaminach wstepnych na studia) 30. Genetyka: a) I i II Uprawnienie Mendla b) Teoria Morgana c) Teoria Operonu d) Biosynteza bialka e) Mutacje i wahanie (ich rodzaje) 31. Ewolucjonizm: a) Czynniki ewolucjonizmu b) Prawidlowosci ewolucjonizmu c) Dowody posrednie i proste ewolucji d) Antropogeneza (pochodzenie dziecka i jego miejsce w systemie istot zywych)


deszcz majowy leopold staff interpretacja
liczby calkowite klasa 6 sprawdzian chomikuj
poczatki sredniowiecza chomikuj
swietlik klasa 2 wyniki
slownik terminow muzycznych pdf
must gramatyka